News

Pundasyon ng Kaalamanliterary

Ang CCT ay lugar na aking sinilangan

Pinagmulan ng aking talino at kakayahan

Tahanang pinagkukunan ko ng kaalaman

Upang makasabay sa mundong ginagalawan

 

Ako ay kinupkop, ako ay inalagaan

Ngunit ito ba ay aking iniingatan?

Bakit makalat ang silid-aralan?

Diba dapat malinis ang ating ginagalawan?

 

Karunungan at kasiyahan dito ay huhubugin

Kasabay ng ingay at sigawan sa“corridor” ng gusali

Upang matuto, dapat ito ay iwaksi!

Ang mabuting mag-aaral, alam na ang tama at mali

 

Ang CCT ay pundasyon ng ating katalinuhan

Mga kayamanang magagamit sa kinabukasan

Upang baguhin ang pamayanan

At patunayang kabataan ang pag-asa ng bayan.

 


Related Content


Tomorrow’s Edge

Sep 10,2018
We all dream for a better future – a future with a hope from the young ones. The heroes that will guide them to improve for good are the professionals that can lead the society. With that, it is our only proof that the hope still does exist.
Read More